Utredningar & tillstånd

Läs mer Kontakta oss

För att kunna bistå med förberedande hjälp kan vi utföra utredningar avseende såväl tekniska som juridiska frågor avseende teknikinvesteringar. Vi kan även bistå med upphandlingar eller utvärderingar av olika alternativ. Genom vår långa erfarenhet kan vi dessutom bistå med olika typer av tillståndshanteringar, miljöutredningar, myndighetskontakter och liknande.