Sedan starten 2009 har vi arbetat med att installera och integrera datanät och tekniknät. Vi arbetar med hela processen från teknisk bedömning, installation, driftsättning och implementering av utrustning och tjänster. Vi är oberoende av teknik, fabrikat och andra inlåsningar och kan därmed hjälpa dig att hitta en optimal teknisk lösning för ditt fastighetsnät, ditt kontorsnät eller annan implementering i tekniknät.

Vi har själva en hög teknisk kompetens inom datanät (såväl fasta nät som radiolösningar) systemintegrering och andra applikationer som är nödvändiga för att du skall ha den optimala lösningen. Dessutom samarbetar vi med flera olika partners inom specialsegment för att ytterligare optimera vår leveransförmåga.

Bland våra affärsområden och kompetenser finner du fiber-, och datanät, fastighetssystem (proptech), IMD-system, IoT uppkopplingar, smart-homes, belysningssystem, energistyrning, systemintegrering och säkerhetssystem.

Vare sig du skall installera ett passivt nät, aktiva komponenter såsom switchar eller routrar, uppgradera eller integrera nätet, så är vi rätt partner för dig. Vi kan gå in från start i ditt projekt eller i ett senare skede.

Bland våra kunder återfinns teleoperatörer, fastighetsbolag, fastighetsförvaltare, statliga och kommunala bolag samt privata aktörer.

Våra kunder finns i hela Sverige.