Sedan starten 2009 har vi arbetat med tekniknät och implementeringar av ändutrustning för kommunikation, informationsinsamling samt analys. Vi arbetar med hela processen från teknisk bedömning, systemleverans, installation, driftsättning och implementering av utrustning och tjänster. Vi är oberoende av teknik, fabrikat och andra inlåsningar och kan därmed hjälpa dig att hitta en optimal teknisk lösning för ditt fastighetsnät, ditt kontorsnät, industri och logistik eller annan implementering i tekniknät. Med oss som partner kan du vara säker på att verkligen få en öppen lösning och plattform att bygga vidare på.

Vi arbetar med lösningar som ger snabb ekonomisk avkastning och skapar hållbara lösningar för våra uppdragsgivare. En kombination som vi anser är helt avgörande för en framtida organisation eller bolag.

Vi har själva högsta teknisk kompetens inom datanät (såväl fasta nät som radiolösningar) systemintegrering och andra applikationer som är nödvändiga för att du skall ha den optimala lösningen. Dessutom samarbetar vi med flera olika partners inom specialsegment för att ytterligare optimera vår leveransförmåga.

Bland våra affärsområden och kompetenser finner du radio-, och mobilnät, fiber-, och datanät, fastighetssystem (proptech), smart-homes, IMD-system, IoT uppkopplingar, belysningssystem, energistyrning, solenergi, laddstolpar, systemintegrering och säkerhetssystem.

Vare sig du skall installera ett passivt nät, aktiva komponenter såsom, sensorer, switchar eller routrar, uppgradera eller integrera nätet, tillföra tekniska plattformar, visualiseringsverktyg, så är vi rätt partner för dig. Vi kan gå in från start i ditt projekt eller i ett senare skede.

Bland våra kunder återfinns teleoperatörer, fastighetsbolag, fastighetsförvaltare, energibolag, statliga och kommunala bolag, retail och industri samt andra privata aktörer.

Vi är verksamma i Sverige, Norge, Danmark samt England.