Vi har under årens lopp haft utbyggnad av fiber-, och datanät som centralt affärsområde i bolaget. Våra projektledare har en lång och gedigen erfarenhet av olika projekt inom detta segment. Vi har utfört utbyggnad för bolag inom allmännyttan, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Sen några år tillbaka, och för närvarande, pågår en omfattande utbyggnad av det fasta nätet till privata fastigheter. Det rör sig om projekt inom villafiber och även utbyggnad i glesbygd till s.k. ”byalag”.

Vi utför en mängd projekt avseende datanät för företag och fastighetsägare. I samband med detta ser vi till att kunderna får en väl avvägd miljö mellan fasta och trådlösa nät samt att näten håller en hög standard och driftssäkerhet.

Qualit är en del i denna process och vi deltar med utbyggnad inom samtliga segment. Det fasta nätet kommer inom överskådlig tid att vara den centrala infrastrukturen för kommunikation.