Vi levererar och integrerar systemlösningar för t.ex. proptech, smart-homes och liknande tekniknät.

För bästa tänkbara ekonomi är det viktigt att använda och integrera data-, och tekniknätet på rätt sätt. Vi bistår med rätt teknik och rätt systemlösning utifrån varje enskilt fall. Vi tillhandahåller även optimerade lösningar för kontor, offentliga rum eller liknande utrymmen med höga krav på tillgänglighet och säkerhet.

I takt med att de olika delarna i näten integreras och byggs ut ökar kraven på att ha rätt partner för integration, drift, service och underhåll. Vår kunskap om nätstrukturer gör att vi tar ett naturligt ansvar även för detta segment. Vi har möjlighet att erbjuda avtal för drift och service på både de nät vi installerar själva såsom andra objekt