För oss är IoT inget nytt begrepp. Vi har under lång tid arbetat med system för integrering av olika uppkopplade enheter. Utvecklingen går dock enorm snabbt just nu. Vare sig det är fastighetssystem, egna ”privata” mobilapplikationer, fordonssystem eller något annat så ställs högre krav på infrastrukturen. Det finns flera olika typer av lösningar för näten.

Operatörernas egen lösning är 5G NB-IOT som kommer att vara den nya tekniken för datakommunikation tillhandahållen i mobilnätet. Dessutom finns flera olika typer av standarder såsom LoRa eller Sigfox, beroende på syfte. LoRa används till stor del för fastighetssystem såsom övervakning och styrning av VA och vatten. Dessa s.k. smalbandslösningar lämpar sig väl för många uppkopplade IoT enheter där det ska sändas korta meddelanden eller mätvärden.