Kvalitet & miljö

Läs mer Kontakta oss

Vi levererar lösningar som är såväl lönsamma som hållbara ur miljö-, och kvalitetssynpunkt. Aspekter som för oss hänger ihop för att på lång sikt ge en livskraftig verksamhet anpassad till det moderna samhällets kravbild.

Vårt KMA arbete

Sen bolaget grundades har fokus varit på att vara ledande inom kvalitets-, och miljöarbetet. Ett säkerställande av detta togs genom certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001 under 2011.

För oss innebär kvalitetsarbetet att vi försöker säkerställa både den externa och interna kvaliteten. Ett led i detta är att dra lärdom av tidigare projekt och erfarenhet d.v.s. ständigt stäva efter att förbättra oss.

Syftet med miljöarbetet är att styra hur vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan och förebygga föroreningar, när så är möjligt.

Kvalitetspolicy

Quality IT Solutions AB levererar kompletta lösningar för tele-, och datanät inklusive planering, projektering och installationsarbete. Alla uppdrag genomförs enligt till tillämpliga författningskrav.

Hos oss tar alla medarbetare personligt ansvar till att förbättra och höja kvaliteten på företagets tjänster och mot kunderna. Vi arbetar med dialoger och in hämtning av information i alla projekt. Detta för att tillgodose kundens krav och önskemål inför ett nytt projekt, kunden skall alltid känna sig säker till sitt val av lösning.

En fungerande och uppdaterad kvalitetsplan ger oss mycket mer tillbaka samt att det i slutändan ger våra kunder tillförlitlighet och mycket hög kvalitet på utförda tjänster.

Qualit arbetar efter en väl inarbetad struktur för att alltid leverera det bästa, för oss själva och för kunden. I företaget utbildas personalen fortlöpande för att ständigt förbättra miljön och kvaliteten inom företaget.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Miljöpolicy

Quality IT Solutions AB är ett fullserviceföretag som implementerar hela, eller delar av, infrastruktur och systemintegration för digital kommunikation.

Med små medel kan vi alla göra en skillnad. Vi på Qualit tar ett stort personligt ansvar till att jobba mot en renare och trevligare miljö. I vårt eget arbete för att ständigt förbättra vårt miljöarbete gör vi följande, genom att planera våra leveranser och arbetsresor undviker vi onödiga transporter.

  • Vi försöker optimera materialanvändningen i projekten, dvs minska spillet i produktionen
  • Välja miljöalternativ när det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
  • Försöker digitalisera dokumenthanteringen i projekten
  • Efterlever aktuella miljöförfattningar och andra miljökrav
  • Vi förebygger föroreningar genom att informera våra underentreprenörer de rutiner som gäller under projekten avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
  • Alla inom företaget är väl insatta i vår miljöpolicy och ta ett personligt ansvar för att förbättra miljön.