Service & underhåll

Läs mer Kontakta oss

För många av våra uppdrag blir det en självklarhet att vi kvarstår som partner för service & underhåll av tekniknät. I synnerhet gäller detta datanät i kontorsmiljöer eller liknande. Vår kännedom gör att vi snabbt kan genomföra eventuella felsökningar och lösa problemet. Vidare kan vi utföra alla önskade utbyggnader och kompletteringar av befintligt nät, vare sig det är en fråga om fysisk utbyggnad eller implementering av nya funktioner eller ny teknik.