Allt mer av vår tillvaro styrs och underlättas av våra mobila enheter, vare sig det är telefoni, eller bild. Kraven på mobilnäten och kapaciteten ökar konstant i takt med att fler och fler tjänster tillkommer. I takt med detta sker en konstant utbyggnad och komplettering av våra mobilnät. Detta gäller både äldre teknik samt nya generationers mobilteknik.

Vi står bl.a. inför et t generationsskifte i samband med implementeringen av 5G och integrering av allt fler tekniska applikationer. Qualit har interna resurser för att möta de flesta olika typer av behov inom denna planering, och utbyggnad. Vi kompletterar även befintliga kontors-, och offentliga miljöer med t.ex. WiFi uppkopplingar.